تبلیغات
ورزشکار - برنامه ورزشی در زندگی ، راهکاری برای سرزندگی (1)

کد اخبار

تبلیغات


بارها افراد در زندگی خود از دردسرهای زندگی نالیده اند و بارها خود را فقط در حصار مشکلات کاری دیده اند برای آن راه حلی نیندیشیده اند. 
خیلی از افراد بعد از این که از مشکلات خلاص شدند به دنبال یک تفریح خوب میگردند که سختی های گذشته رو به فراموشی سپارند اغلب آنان به سمت دیدن تلویزیون یا خوردن خوراکی( بدون در نظر گرفتن مضرات) یا سفر ( بدون برنامه ریزی سالم) روی می آورند که خوب است اما نه به اندازه یک ورزش! 
ورزش در خود فایده هایی دارد که اگر کسی به آن تفکر و ایمان کافی داشته باشد هیچگاه آن را از زندگی خود دور نمیسازد .یک ورزشکار به خوبی می تواند قدر اوقات فراغت خود را بداند و از آن برای ورزش کردن استفاده نماید اما متاسفانه برخی افراد با نادیده گرفتن ورزش اوقات اضافی خود را بیهوده می گذرانندالبته من نمیگویم که فقط ورزش کنید من حرفم این است که قسمتی از وقتتان را به ورزش اختصاص دهید حالا بعدا به صورت تخصصی به این بحث که چه فایده های فوق العاده ای برای فرد خواهد داشت صحبت خواهیم کرد

نویسنده : مهدی خدایاری